Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiestes seminiger (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Półwyspu Apenińskiego i Bałkańskiego przez całą środkową część kontynentu aż do Karelii i koła podbiegunowego w Fennoskandii, notowany też z Kaukazu. Uważa się go za relikt lasów pierwotnych, w ubiegłym wieku był częściej znajdowany, obecnie w niektórych okolicach zupełnie wyginął. W obrębie areału gatunkowego jest wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, a w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz rzadziej notowany, na przykład we Francji jest znany tylko z czterech stanowisk. W Polsce notowano go z nielicznych stanowisk w czterech krainach. Wymagania ekologiczne i bionomia tego gatunku są znane tylko fragmentarycznie. W Polsce T. Trella (1923c) spotykał go w przerośniętych grzybnią bukach i jodłach. W Szwecji był znajdowany na osice oraz na grubych, zmurszałych pniach i pieńkach brzóz porośniętych hubami: porkiem brzozowym — Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) P. Karst. oraz hubiakiem pospolitym — Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx. Zimują postacie dojrzałe, w Szwecji nowa generacja ukazuje się w czerwcu (Palm 1952). Według własnych badań w Puszczy Białowieskiej znalezione 17 V 1969 larwy i imagines żerowały na wilgotnym, miękkim, butwiejącym drewnie kłody osiki, leżącej na ziemi w miejscu silnie zacienionym i wilgotnym. W hodowli pierwsze poczwarki zaobserwowano 26 VI, a młode chrząszcze ukazywały się od 11 VII do 30 VII. Wybarwione osobniki przezimowały do kwietnia następnego roku (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Habelmann 1854, Horion 1961), Wolin (Mazur S. 1983); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Mazur S. 1983); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939, Mazur S. 1983); Beskid Zachodni: Tęgoborze koło Nowego Sącza (Burakowski*); Beskid Wschodni: Brylińce i góra Turnica (Trella 1923c), okolice Przemyśla (Trella 1939b, Mazur S. 1983); «Pomorze» (Horion 1951, Vogt 1967); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913, Trella 1938)