Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dapsa denticollis (Germar et Kaulfuss, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, notowany poza tym z Włoch i Jugosławii. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko znajdowany, znany tylko z trzech południowych krain, przy czym poza okolicami Przemyśla inne dane o jego rozmieszczeniu opierają się na znaleziskach z ubiegłego wieku i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, omijając tereny zajęte na uprawy rolnicze. Zasiedla nasłonecznione stanowiska na pobrzeżach rzek i lasów, na skarpach i zboczach pagórków. Spotykano go pod opadłym listowiem oraz wśród mchów na starych pniach i pieńkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wzgórza Kielczyńskie (Letzner 1887, Gerhardt 1910, Horion 1961); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Letzner 1887, Gerhardt 1910, Mazur S. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930c, Mazur S. 1983); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951, Mazur S. 1983)

Uwagi:
Beskid Wschodni: locus typicus! dla D. denticollis ab. binotata Trella i ab. unimaculata Trella