Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Triarthron maerkelii Märkel, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do północnych Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Poławiany przeważnie wieczorem, na ogół rzadko i sporadycznie, zwykle pojedynczo, niekiedy lokalnie masowo spotykany na drogach leśnych, w pobliżu starych, dziuplastych drzew, przez T. Trellę (1924) wysiewany jesienią z grzybów. Gatunek prowadzi nocny sposób życia, przylatuje do światła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1949), Gdańsk-Oliwa (Lentz 1879, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Żary (Wagner H. 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Leder 1872, Fein i Kletke 1884, Heydenreich 1903, Gerhardt 1910, Horion 1949); Górny Śląsk: Szymiszów koło Strzelec Opolskich (Nowotny i Polentz 1933, Horion 1949); Sudety Zachodnie (Weise 1883, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1917b, Wanka 1927); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1924); «Pomorze» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Jakobson 1910, Kuhnt 1912)