Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dapsa trimaculata Motschulsky, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Szeroko rozprzestrzeniony w Podobszarze Śródziemnomorskim, prawdopodobnie nie docierający do Europy środkowej, notowany też z Kaukazu i południowej Syberii. Nie znany dotychczas z Węgier i Słowacji, a według A. Horiona (1961) dawne dane o rozmieszczeniu w Austrii i na Śląsku należy odnieść do D. denticollis (Germ. et Kaulf.). W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany przed przeszło stu laty przez K. Letznera (1871) na podstawie błędnie oznaczonego materiału. Autor ten później (1887) oraz J. Gerhardt (1910) w spisie chrząszczy śląskich podali z Cieszyna tylko pokrewny gatunek D. denticollis. W związku z tym S. Mazur (1983) omyłkowo zaliczył omawiany gatunek do chrząszczy polskich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Leder 1872, Mazur S. 1983); «Śląsk» (Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1915)