Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) brandisi (Holdhaus, 1902)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski, rzadko spotykany opisany z Bośni i Hercegowiny, wykazany dotychczas z Alp, Lasu Czeskiego i Beskidów Czechosłowackich. W Polsce wykazany ogólnikowo z Beskidów na podstawie danych odnoszących się do stanowisk poza naszymi granicami. Wobec niedalekich stanowisk po lewej stronie Olzy istnieje możliwość odkrycia u nas omawianego gatunku w Beskidach Zachodnich. Poławiany zwykle jesienią na terenach lesistych, przeważnie na porębach, niekiedy również na piaszczystych pobrzeżach strumieni.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Beskidy» (Peez 1971)