Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) litura Stephens, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią Europę, notowany również z pojedynczych stanowisk w zachodniej części RFN, Danii, Norwegii i Finlandii. Według A. Peeza (1971) w środkowej Europie znany jedynie z RFN. Z uwagi na znany dotychczas zasięg gatunku, daleko odsunięty od naszych granic, dane o występowaniu u nas na Roztoczu wydają się wątpliwe. Warunki ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Zwierzyniec koło Zamościa (Fejfer F. 1924)