Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) macropus (Rye, 1873)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o ograniczonym zasięgu do środkowej Europy, wykazujący wyraźną dyzjunkcję rozmieszczenia; na zachodzie znany tylko z Francji i południowo-wschodniej Anglii, a na wschodzie z Czech, Moraw, Austrii Dolnej i Siedmiogrodu. Wszędzie nadzwyczaj rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Zarówno jedyne stanowisko na Nizinie Mazowieckiej, jak i w ogóle występowanie omawianego gatunku w naszym kraju powinno być udokumentowane nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Mińsk Mazowiecki (Tenenbaum 1925); Polska (Horion 1949)