Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) obesa (Schmidt, 1841c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną Europę, w Fennoskandii docierający do najdalszych, prowincji północnych, wykazywany również z Zabajkala, Włoch i Bułgarii. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach sprzed około stu laty lub z początku bieżącego stulecia. Poławiany w lipcu i sierpniu z traw i roślin zielnych na terenach lesistych w rowach i na wyrębach, spotykany ponadto w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1861, Lentz 1879), Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Nizina Mazowiecka: Czarna Struga koło Warszawy (Tenenbaum 1929); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Lgocki 1908, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Nart koło Zamościa (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Kraatz 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn, Beskidy Bielskie (Wanka 1915); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Schmidt W.L. 1841c); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)