Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) rhaetica (Erichson, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek borealno-alpejski, znany z Fennoskandii i północy europejskiej części ZSRR oraz z obszaru Alp (Szwajcaria, Austria, Włochy) i Karpat słowackich. Gatunek w Polsce słabo poznany. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu na Roztoczu wydają się niewiarygodne. Również A. Horion (1949) podając wzmiankę o jednym okazie jakoby znalezionym w Gdańsku przed około stu laty sugeruje, że był to osobnik przypadkowo na Pobrzeże Bałtyku zawleczony. Istnieje jednak możliwość występowania współczesnego omawianego gatunku w Polsce, zarówno na obszarze północnym, jak i w łuku karpackim, gdyż notowany był z sąsiednich krajów. Wymagania ekologiczne słabo poznane, znajdowany zwykle pod opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1949); Roztocze: Podlesie koło Zamościa (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923)