Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) rotundata (Erichson, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż często uważano go za odmianę Leiodes pallens (Sturm). Wykazywany głównie z południowej części środkowej Europy, ponadto notowany z Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce znany tylko z czterech stanowisk w południowej części kraju. Znajdowany zwykle na terenach lesistych pod opadłym listowiem, niekiedy w dolinach rzecznych pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Dębniki (Rybiński 1897), Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)