Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Oreosphaerula) nitidula (Erichson, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski zamieszkujący wschodnią część środkowej Europy; notowany z Alp Wschodnich, Karpat Słowackich, gór w Bośni i Chorwacji. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Wykazany ogólnikowo z Beskidu, na podstawie danych odnoszących się właściwie do Słowacji. Z uwagi na wymagania ekologiczne wzmianka sprzed przeszło 60 laty o występowaniu omawianego gatunku na Roztoczu wydaje się być nieprawdopodobna. Istnieje jednak możliwość znalezienia go w górskich rejonach łuku karpackiego. Występuje w ściółce lasów liściastych i iglastych, sięga nawet ponad górną granicę lasu aż do strefy alpejskiej, gdzie znajdowany jest zwykle wśród traw i mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» — bez stanowisk (Horion 1949)