Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Oosphaerula) badia (Sturm, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, w środkowej części kontynentu, w miarę posuwania się na południe i na zachód, coraz częściej spotykany. W Polsce rzadko znajdowany, od przeszło 50 lat powtórnie znikąd nie notowany. Występuje głównie w dolinach rzecznych, znajdowany niekiedy licznie w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Skały Panieńskie (Kotula 1872, Kotula 1873), Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Nart koło Zamościa (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń koło Cieszyna (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949); «Prusy» (Horion 1949); «Śląsk» (Schmidt W.L. 1841c, Bach 1849, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)