Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes succinea (Dufour, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niepewnym stanowisku, w układzie systematycznym opisany przed przeszło 120 laty, w piśmiennictwie polskim nigdy nie uwzględniany. Nie znany zupełnie ze środkowej Europy, a ogólnikowo z Polski wzmiankowany tylko przez M.H. Hatcha w ogólnoświatowym katalogu poświęconym rodzinie Leiodidae. Wobec braku innych danych, występowanie w Polsce jest nieprawdopodobne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Hatch 1929)