Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyrtusa fussii Seidlitz, 1888c
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski znany dotychczas tylko z Karpat Południowych w Siedmiogrodzie oraz z Beskidów czechosłowackich. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, notowany po raz pierwszy w końcu ubiegłego stulecia z Wrocławia przez G. Seidlitza i na tej podstawie później bezkrytycznie wykazywany z tego stanowiska i ogólnikowo ze Śląska przez innych autorów. O zasiedleniu Śląska wątpią A. Horion (1949) i A. Peez (1971). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach i Beskidach opierają się jedynie na danych z terenu Czechosłowacji i Rumunii. Wymagania ekologiczne nie znane, w Słowacji łowiony jest na łąkach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Ganglbauer L. 1899. Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. III, 1. Familienreiche Staphylinoidea. 2. Theil: Scydmaenidae, Silphidae, Clambidae, Leptinidae, Platypsyllidae, Corylophidae, Sphaeriidae, Trichopterygidae, Hydroscaphidae, Scaphidiidae, Histeridae. Wien, 408 str., 30 rys. – F, S: 5, 22.

Hatch M. H. 1929. Leiodidae, Clambidae. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 8 (105). Berlin, 100 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Jakobson G. G. 1910. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. VIII. S.-Peterburg, str. 561-640, pl. 62-68, 70. – F, S: 5.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Peez A. v. 1971. 16 Familie: Liodidae. W dziele zbiorowym pod red. H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse «Die Käfer Mitteleuropas». Band 3. Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1. Krefeld, str. 243–265, 116 rys. – F.

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Winkler A. 1925. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 3 [bez Staphylinidae]. Wien, str. 241–322. – F.