Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyrtusa fussii Seidlitz, 1888c
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski znany dotychczas tylko z Karpat Południowych w Siedmiogrodzie oraz z Beskidów czechosłowackich. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, notowany po raz pierwszy w końcu ubiegłego stulecia z Wrocławia przez G. Seidlitza i na tej podstawie później bezkrytycznie wykazywany z tego stanowiska i ogólnikowo ze Śląska przez innych autorów. O zasiedleniu Śląska wątpią A. Horion (1949) i A. Peez (1971). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach i Beskidach opierają się jedynie na danych z terenu Czechosłowacji i Rumunii. Wymagania ekologiczne nie znane, w Słowacji łowiony jest na łąkach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Dolny Śląsk Wrocław Seidlitz 1889, Ganglbauer 1899, Kuhnt 1912
KFP 5 «Śląsk» Jakobson 1910, Tenenbaum 1913, Winkler A. 1925, Hatch 1929
KFP 5 «Karpaty» Horion 1951, Peez 1971
KFP 5 «Beskidy» Horion 1951, Peez 1971