Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylaia rubricollis (Germar, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z Syrii, Węgier, Banatu i Mołdawii, notowany też pod koniec ubiegłego wieku z jednego stanowiska we Francji oraz w byłej Galicji wschodniej, ale później już tam nie znaleziony. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Galicji opierała się na danych, odnoszących się do stanowiska w okolicy Sambora (Ukraińska SRR).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1915)