Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agathidium (Neoceble) bescidicum Reitter, 1885d
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski rzadko spotykany, o słabo poznanym rozmieszczeniu. Notowany z Beskidów na Morawach oraz z Karpat w Siedmiogrodzie. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe dane są ze Śląska, Beskidu i Karpat odnoszą się prawdopodobnie do danych z obszarów leżących poza naszymi granicami. Istnieje jednak możliwość znalezienia omawianego gatunku w Polsce na południowych, górskich terenach. Wymagania ekologiczne słabo poznane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.