Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Myloechus) angulare Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie i południowej części północnej Europy, sporadycznie znajdowany w południowej części kontynentu. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, przy tym według W. Szymczakowskiego (1969b) dane z okolic Gdańska i niektóre wzmianki ze Śląska wymagają potwierdzenia nowymi doniesieniami. Na ogół rzadko, ale niekiedy lokalnie masowo poławiany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Czwalina 1885), Koszalin (Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Pojezierze Mazurskie: Węgorzewo (Vorbringer 1907); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Górny Śląsk: Rudno koło Gliwic (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Sudety Zachodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1887, Reitter 1909, Kuhnt 1912)