Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Myloechus) armipes Kraatz, 1854e
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, notowany również z nielicznych stanowisk w północnej części południowej Europy. W Polsce rozmieszczenie słabo poznane. Znajdowany głównie na jesieni do października.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.