Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Myloechus) griseum Czwalina, 1881
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek południowo-europejski do niedawna często mylony z Colon (Myloechus) armipes Kr. albo z Colon (Myloechus) murinum Kr. i dlatego niekiedy błędnie wykazywany również z południowej części środkowej Europy. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Według W. Szymczakowskiego (1969, 1969b) omyłkowo podany z okolic Częstochowy (Lgocki 1908), prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie dane z Polski są niewiarygodne, możliwe, że są one oparte na wzmiance H. Lgockiego. Bionomia gatunku dotychczas nie zbadana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1910); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)