Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Colon) bidentatum (Sahlberg, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej Europie, gdzie w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, w środkowej Europie spotykany rzadko i sporadycznie, notowany również z Ameryki Północnej. Rozsiedlenie poznane niedostatecznie, gdyż często samice omawianego gatunku mylono z samicami Colon (Colon) viennense Herbst. Z Polski wykazany z kilku stanowisk południowych. Według W. Szymczakowskiego (1969, 1969b) omyłkowo notowany z Zakrzówka koło Krakowa (Rybiński 1903) na podstawie błędnego oznaczenia Colon (Myloechus) dentipes (Sahlb.), ponadto dane ogólnikowe z byłych Prus (G. Zebe 1852, Schilsky 1888, 1909, Reitter 1909) odnoszą się do stanowisk leżących poza naszą granicą. G. Czwalina (1885) omawiany gatunek w ogóle skreśla z listy fauny Prus, gdyż okazy dowodowe należały do Colon (Colon) viennense Herbst. Bionomia omawianego gatunku nie zbadana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: