Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Colon) puncticolle Kraatz, 1850
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek europejski rzadko spotykany, znany z rozproszonych stanowisk w środkowej i północnej części kontynentu, w Szwecji docierający do koła podbiegunowego, nie notowany dotychczas z Norwegii. Z Polski wykazany tylko z kilku stanowisk południowych na podstawie znalezisk sprzed przeszło 70 laty, przy tym wobec braku okazów dowodowych dane z byłych Prus i okolic Częstochowy wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); Sudety Zachodnie: Wleń koło Lwówka Śląskiego (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1949, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Szymczakowski 1969, Szymczakowski 1969b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)