Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Henosepilachna argus (Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek ciepłolubny, rozmieszczony głównie w Europie Południowej, notowany poza tym z nielicznych stanowisk w południowej części Europy środkowej, w Algierii, Kongo i Azji Mniejszej. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, a najbliższe stanowiska znajdują się w Słowacji. Dane o jego występowaniu w byłych Prusach są niewiarygodne. Występuje na roślinach z rodziny dyniowatych — Cucurbitaceae, zwłaszcza na gatunkach z rodzaju przestęp — Bryonia L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w marcu lub kwietniu; kopulacja odbywa się w maju lub czerwcu. Nowe pokolenie pojawia się od sierpnia i na zimowanie udaje się we wrześniu lub październiku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: