Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptomaphagus medius (Rey, 1889)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek występujący głównie w środkowej i zachodniej Europie, notowany również z kilku stanowisk na Wyspach Brytyjskich, w Danii i południowej Skandynawii. W Polsce znany z nielicznych i rozproszonych miejscowości od Pobrzeża Bałtyku aż po Tatry, prawdopodobnie występuje w całym kraju, lecz brak udokumentowanych danych z wielu krain. Znajdowany w norach gryzoni oraz na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Koszalin (Lüllwitz 1916), Elbląg (Szymczakowski W.*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Szymczakowski 1959b), Płutowo koło Chełmna (Szymczakowski W.*); Pojezierze Mazurskie: Giżycko (Szymczakowski W.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Neresheimer i Wagner H. 1935, Neresheimer i Wagner H. 1939, Arnold 1936, Szymczakowski 1959b); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961), Ostrów Mazowiecka (Szymczakowski W.*); Dolny Śląsk (Polentz 1939b, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1939b); Sudety Wschodnie: Prudnik (Szymczakowski 1959b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Szymczakowski 1959), Tatry Zachodnie, regiel dolny (Szymczakowski W.*); Polska (Horion 1949); Polska Zachodnia (Szymczakowski 1961); «Prasy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Galicja» (Horion 1949)