Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptomaphagus subvillosus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich i środkowych części Fennoskandii. W Polsce występuje od północnej części kraju aż do Tatr, jednak nie znany dotychczas z wielu krain. Poławiany w chodnikach gryzoni zasiedlających zmurszałe drewno i ściółkę, rzadziej znajdowany na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie koło Słupska, Koszalin (Lüllwitz 1916, Szymczakowski 1959b); Pojezierze Pomorskie: Płutowo koło Chełmna (Szymczakowski W.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1936, Szymczakowski 1959b), Poznań, Puszczykowo (Szymczakowski W.*); Nizina Mazowiecka (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b), Góry Witoszowskie koło Świdnicy (Szymczakowski W.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1868, Łomnicki M.A. 1886, Kulczyński W. 1873, Demel 1918, Szymczakowski 1959b); Roztocze: Podlesie koło Zamościa (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Gosławice koło Tarnowa (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni (Szymczakowski 1959b, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska (Szymczakowski 1959b); Beskid Wschodni: Jasło (Szymczakowski 1959b), okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b); Pieniny (Szymczakowski 1959b); Tatry (Jeannel 1934b, Jeannel 1936), Tatry Zachodnie, regiel dolny (Szymczakowski W.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Illiger 1801, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Seidlitz 1889, Gerhardt 1898b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jeannel 1936); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Sokolowski K. 1957); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Ptomaphagus truncatus ILL.
Tatry: Wysokie Tatry — locus typicus! dla Ptomaphagus carpathicus Jeannel