Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptomaphagus varicornis (Rosenhauer, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i wschodniej Europie, notowany również z Wysp Brytyjskich i nielicznych stanowisk w południowej Fennoskandii. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, brak jednak danych z wielu krain. Znajdowany w chodnikach drobnych ssaków, zwłaszcza myszy, niekiedy spotykany w jaskiniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Rosenhauer 1847, Bach 1851, Zebe G. 1852, Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Jeannel 1936, Horion 1949, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Neresheimer i Wagner H. 1920, Neresheimer i Wagner H. 1935, Horion 1955, Szymczakowski 1959b); Nizina Mazowiecka (Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Dolny Śląsk (Gerhardt 1887, Kolbe W. 1921, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1911, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk: rezerwat Lenszczok w okolicy Raciborza (Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Szymczakowski 1959b, Nabagło 1974), Podgórki kolo Krakowa (Szymczakowski W.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1961); Roztocze: Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ostrów koło Jarosławia (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Weise 1883, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni: Roztoka Wielka koło Rytra (Szymczakowski 1959b), Krynica koło Nowego Sącza (Szymczakowski W.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b), Sanok (Szymczakowski W.*); Bieszczady: Suchy Wierch, 900 m n. p. m. (Szymczakowski W.*); Pieniny (Roubal 1941, Szymczakowski 1959b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1925, Hatch 1928, Horion 1949); «Śląsk» (Leder 1872, Seidlitz 1887, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1924, Horion 1935, Szymczakowski 1961); «Pogórze Karpackie» (Szymczakowski 1961)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: — locus typicus! dla Catops varicornis ROSENH.