Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nemadus colonoides (Kraatz, 1851b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do Francji, północnych Włoch, Jugosławii, Rumunii i Ukraińskiej SRR. W Polsce rzadko spotykany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Zamieszkuje gniazda ptaków, zwłaszcza w dziuplach drzew, niekiedy spotykany w mrowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Szeroki Bór w Puszczy Piskiej (Szymczakowski W.*); Nizina Mazowiecka: Otwock (Szymczakowski 1959b); Puszcza Białowieska (Szymczakowski W.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1887, Penzig 1876, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1924, Szymczakowski 1959b); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Trzebnicy (Kolbe W. 1921b); Górny Śląsk: okolice Bytomia (Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Szymczakowski 1959b); Roztocze: Krasnobród koło Zamościa (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Jeannel 1936); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Nowotny i Polentz 1933); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)