Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nargus (Demochrus) anisotomoides (Spence, 1815)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony w prawie całej Europie (nie znany dotychczas z Finlandii, północnej Skandynawii oraz ZSRR). W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk nizinnych i górskich. Znajdowany wśród butwiejących liści i w norach różnych gatunków ssaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mierczany koło Słubic (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Leder 1872, Gerhardt 1887, Gerhardt 1901, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961), Dolina Będkowska koło Krakowa (Szymczakowski W.*); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Szymczakowski 1959b); Nizina Sandomierska (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie (Leder 1872, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1917b, Szymczakowski 1959b), Zagórzany koło Gorlic (Szymczakowski W.*); Beskid Wschodni (Trella 1924, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949, Szymczakowski 1961); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1949, Szymczakowski 1961)