Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) angustata (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący, z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, całą Europę, wykazywany także z Algierii. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany. Dawne wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku i w Sudetach wymagają potwierdzenia nowymi doniesieniami, gdyż mylono go z innymi gatunkami. Omyłkowo wykazany z okolic Krakowa (Rybiński 1897) na podstawie błędnego oznaczenia Choleva (Choleva) sturmii Brisout, jak to wykazał W. Szymczakowski (1959b). Zamieszkuje tereny otwarte i suche, gdzie znajdowany w chodnikach gryzoni i kretów, niekiedy również w przedsionkach jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1857), Puck (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Goleniów (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Zebe G. 1852); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1935, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b); Góry Świętokrzyskie: Jaskinia «Schronisko dolne pod Starym Piekłem» koło Kielc (Szymczakowski W.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1927, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887); Polska (Szymczakowski 1959b); «Pomorze» (Horion 1935, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Siebold 1847); «Śląsk» (Bach 1849, Horion 1935, Polentz 1936f, Sokolowski K. 1939)