Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) cisteloides (Frölich, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, na północ sięgający do Francji i Wysp Brytyjskich. W Polsce, oprócz wysokich gór, występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak udokumentowanych danych jeszcze z kilku krain. Znajdowany w ściółce, wśród mchu, w norach ssaków, niekiedy również w przedsionkach jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916), Mierzeja Wiślana (Müller T. 1938); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1851); Pojezierze Mazurskie: Mały Bór koło Iławy (Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Fein i Haase 1881, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1935, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Demel 1918, Szymczakowski 1957, Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Nabagło 1974), Kraków-Tyniec (Szymczakowski W.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961), Tunel koło Miechowa (Szymczakowski W.*); Góry Świętokrzyskie: góra Chełmowa (Szymczakowski W.*); Roztocze: Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Grodkowice koło Bochni (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1927, Gerhardt 1910, Scholz R. 1934, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Pax 1936, Polentz 1936); Beskid Zachodni: Sieniawa koło Nowego Targu (Szymczakowski 1959b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1969b, Szymczakowski 1961), Cergowa Góra koło Dukli, Korczyna koło Krosna (Szymczakowski W.*); Bieszczady: Kamienna Ławorta koło Ustrzyk Dolnych (Szymczakowski 1959b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Hatch 1928); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924, Sokolowski K. 1939, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Jeannel 1923); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)