Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) elongata (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej Europie, notowany również z Rumunii, południowej części Fennoskandii oraz z Tomska na Syberii. W Polsce notowany głównie z terenów nizinnych i podgórskich, na ogół rzadko poławiany, liczniej na Śląsku Dolnym. Występuje przeważnie na terenach otwartych w chodnikach drobnych gryzoni, ale częściej kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Illiger 1798, Lüllwitz 1916, Jeannel 1923, Jeannel 1936, Szymczakowski 1959b); Pojezierze Pomorskie: Kawno Sicko koło Choszczna (Schmidt G. 1935); Pojezierze Mazurskie: Susz koło Iławy (Reitter 1909, Jeannel 1936); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Piaseczno (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1916b, Kolbe W. 1919, Scholz R. i Hinke 1919, Scholz R. 1927d, Scholz R. 1928b, Polentz 1933, Pax i Maschke 1935, Jeannel 1936, Moszyński 1939, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Pax i Maschke 1935, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec i Dębniki (Rybiński 1903, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Polentz 1933, Pax i Maschke 1935, Pax 1936, Sokolowski K. 1939, Szymczakowski 1959b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Illiger 1801, Horion 1949); «Prusy Zachodnie» (Kuhnt 1912); «Śląsk» (Arndt 1924, Polentz 1936f, Horion 1949, Koch K. 1960, Szymczakowski 1961)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk — locus typicus! dla Ptomaphagus rufescens ILL.