Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) glauca Britten, 1918
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i Fennoskandii przez Francję i środkową Europę aż do północnych Włoch i północnej części Półwyspu Bałkańskiego, a na wschód po Ural. W Polsce z wyjątkiem wysokich gór, występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak udokumentowanych danych z wielu krain. Najczęściej znajdowany jest w pobliżu wód w norach gryzoni (także kretów), niekiedy spotykany w przedsionkach jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Horion 1935, Arnold 1936
KFP 5 Dolny Śląsk Kolbe W. 1927, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Górny Śląsk Kamieniec pow. Gliwice Polentz 1938
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Wola Justowska Decou 1962
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rudawa koło Chrzanowa, Kraków Panieńskie Skały Szymczakowski 1959b
KFP 5 Wyżyna Małopolska Wiślica koło Buska Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Zachodnie Karkonosze Kolbe W. 1927, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Zachodnie Górzec koło Jawora, Michałowice koło Jeleniej Góry Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Wschodnie Radochów koło Bystrzycy Kłodzkiej Scholz R. 1935l, Pax 1936, Sokolowski K. 1939
KFP 5 Beskid Zachodni Soboniowice koło Wieliczki, Głogoczów koło Myślenic, Kosowa koło Wadowic Szymczakowski 1959b
KFP 5 Bieszczady góra Krzemień — połoniny Szymczakowski W.*
KFP 5 Tatry Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961
KFP 5 Tatry jaskinia «Kamienne Mleko» w Dolinie Chochołowskiej Szymczakowski W.*
KFP 5 Polska Szymczakowski 1961
KFP 5 «Pomorze» Szymczakowski 1959b
KFP 5 «Prusy» Szymczakowski 1959b
KFP 5 «Śląsk» Horion 1935
KFP 5 «Wyżyna Małopolska» Szymczakowski 1959b