Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Choleva (Choleva) lederiana gracilenta Szymczakowski, 1957
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek o ograniczonym zasięgu występowania do sąsiadujących ze sobą jaskiń w Sokolich Górach koło Częstochow, jest on tutaj reliktem polodowcowym. Drugi podgatunek, nominatywny, znany tylko z Finlandii, północnej części ZSRR i z Ałtaju. Omawiany podgatunek prowadzi ukryty, podziemny sposób życia żerując na szczątkach organicznych przedostających się do jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: jaskinia «Pod Sokolą Górą» koło Częstochowy (Kowalski K. 1951, Kowalski K. 1965, Szymczakowski 1955, Szymczakowski 1957, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961, Szymczakowski 1971, Burzyński R. 1965, Skalski i Wójcik 1968), jaskinia «Studnisko» (Szymczakowski 1957, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961, Burzyński R. 1965, Skalski i Wójcik 1968); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: jaskinia «Koralowa» (Burzyński R. 1965)

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: jaskinia «Pod Sokolą Górą» — locus typicus! dla Choleva aquilonia gracilenta Szymczakowski.