Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) reitteri Petri, 1915
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Polsce, południowej Szwecji, Danii, Holandii, Belgii, RFN, NRD, Rumunii, Jugosławii i zachodniej części Ukraińskiej SRR. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Występuje w sąsiedztwie wód i na wilgotnych obszarach, łowiony w norach gryzoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1959c, Szymczakowski 1961
KFP 5 Beskid Zachodni okolice Rytra Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1959c, Szymczakowski 1961