Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Dreposcia brevipalpis colletti (Münster, 1911)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek znany jedynie z kilku skrajnych prowincji północnych w Norwegii i Finlandii. Drugi podgatunek, nominatywny, zamieszkuje północną część Azji. Prawdopodobnie błędnie notowany ze Śląska Dolnego na podstawie jednego okazu jakoby znalezionego w okolicy Legnicy. Z uwagi na daleko odsunięte rozmieszczenie ogólne, wzmianka ta jest niewiarygodna, prawdopodobnie zaszła omyłka w etykietowaniu okazu (Horion 1949, 1970, Szymczakowski 1959b, 1961, 1971). Warunki ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Polentz 1942)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe