Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops chrysomeloides (Panzer, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do północnych Włoch i północnych części Półwyspu Bałkańskiego, notowany również z południowej Szwecji oraz z Kaukazu i Uralu. W Polsce na ogół rzadko spotykany, wykazywany głównie z zachodniej i południowej części kraju. Poławiany najczęściej na padlinie i rozkładających się grzybach, rzadziej spotykany w chodnikach ssaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kawno-Sicko koło Choszczna (Schmidt G. 1935, Kleine 1940, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1918, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Jeannel 1936, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961), Ojców (Nabagło 1974), Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski W.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1849s, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b), Góry Sowie (Szymczakowski W.*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Szymczakowski W.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Bach 1849, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1949, Szymczakowski 1961)