Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops fuliginosus Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący z wyjątkiem skrajnych części północnych, prawie całą Europę, notowany również z Zakaukazia. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, chociaż dotychczas wykazywany był tylko z połowy wszystkich krain, lokalnie niekiedy dość często spotykany. Według G. Polentza (1938) omyłkowo wykazany z Lasowic Małych na Śląsku Górnym (W. Kolbe 1927) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Catops fuscus (Panz.). Znajdowany w norach drobnych ssaków, w przedsionkach jaskiń i na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Zebe G. 1852, Lentz 1861, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Wierzchlas koło Tucholi (Szymczakowski 1959b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Leszno Wielkopolskie, Zielona Góra (Szymczakowski 1959b); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Letzner 1887, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Szymczakowski 1959b); Wzgórza Trzebnickie: okolice Trzebnicy (Polentz 1932), Malin koło Trzebnicy (Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Szymczakowski 1957, Szymczakowski 1959b, Majewski T. 1973), Ojców (Szymczakowski W.*); Nizina Sandomierska: Jarosław (Szymczakowski 1959b); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910, Pax 1936, Sokolowski K. 1939, Kowalski K. 1955); Beskid Zachodni (Wanka 1927, Szymczakowski 1959b), Krynica koło Nowego Sącza (Szymczakowski W.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b), Prudnik koło Jarosławia (Szymczakowski W.*); Tatry (Kowalski K. 1955, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1959c, Szymczakowski 1956, Szymczakowski 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1959b); «Prusy» (Lentz 1857, Jeannel 1936); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Sokolowski K. 1935, Koch K. 1960); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)