Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops fuscus (Panzer, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek palearktyczny, szeroko rozpowszechniony, znany z prawie całej Europy, północno-zachodniej Afryki, Azji Mniejszej i Syberii, w Fennoskandii sięga poza kolo podbiegunowe. W Polsce dość pospolity, występuje głównie na terenach nizinnych od północnej części kraju aż po pogórza na południu. Zamieszkuje przede wszystkim osiedla ludzkie, w miastach jest najpospolitszym gatunkiem omawianej rodziny. Spotykany zwykle w piwnicach, magazynach, składach i innych pomieszczeniach. Żyje w gniazdach szczurów i innych ssaków, zwłaszcza w chodnikach karczownika ziemnowodnego — Arvicola terrestris (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie koło Słupska Lüllwitz 1916
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Kaczynos koło Malborka Lentz 1879
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Kawno-Sicko koło Choszczna Schmidt G. 1935
KFP 5 Pojezierze Mazurskie Dąbrówno koło Ostródy Lentz 1879
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Skwierzyny nad Wartą Koerth 1916b, Szulczewski 1922
KFP 5 Nizina Mazowiecka Bartoszyński 1936, Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Nizina Mazowiecka Ostrów Mazowiecka Szymczakowski W.*
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1901, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Jeannel 1936, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Twardogóra koło Sycowa Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Roztocze Zwierzyniec koło Zamościa Tenenbaum 1918
KFP 5 Roztocze Florianka koło Zamościa Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910
KFP 5 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Pax i Maschke 1935, Sokolowski K. 1939
KFP 5 Beskid Zachodni Stobiecki 1883, Szymczakowski 1959b, Pawłowski J. 1967
KFP 5 Kotlina Nowotarska Łopuszna koło Nowego Targu Szymczakowski 1959b
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1924
KFP 5 Beskid Wschodni Przemyśl i okolice Szymczakowski 1959b
KFP 5 Bieszczady Kiczera koło Ustrzyk Dolnych Szymczakowski 1959b
KFP 5 Pieniny Szymczakowski 1959b
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961
KFP 5 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 5 «Śląsk» Weigel 1806, Rendschmidt i Schummel 1837, Bach 1849, Kuhnt 1912