Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops nigricans (Spence, 1815)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w całej Europie z wyjątkiem północnych części Fennoskandii. W Polsce pospolity występuje lokalnie, w górach sięga ponad górną granicę lasu. Zamieszkuje nory ssaków, znajdowany również w przedsionkach jaskiń i na padlinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Czwalina 1881b, Lentz 1886); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b), Warszawa-Pyry, Piaseczno (Szymczakowski 1959b); Puszcza Białowieska (Szymczakowski 1959b, Majewski T. 1972); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Letzner 1889b, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1900c, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Szymczakowski 1959b, Majewski T. 1973, Nabagło 1974), Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski W.*); Wyżyna Małopolska: Nieznanice koło Radomska (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Kazimierz koło Puław (Szymczakowski 1959b); Roztocze: Florianka koło Biłgoraja (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Koltze 1873, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Wanka 1915, Szymczakowski 1959b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b), Prudnik koło Jarosławia (Szymczakowski W.*); Bieszczady: góra Smerek 1220 in n.p.m. (Szymczakowski W.*); Tatry (Szymczakowski 1956, Szymczakowski 1959b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1902, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Arndt 1924, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Seidlitz 1889); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)