Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Catops tristis tristis (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek nominatywny rozmieszczony głównie w północnej i środkowej Europie, ponadto znany z górzystych obszarów w Europie południowej. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie notowany jednak z wielu krain, zwłaszcza nizinnych. Omyłkowo wykazany z Pyr koło Warszawy (Szymczakowski 1959b) na podstawie błędnie oznaczonego okazu Catops coracinus Kellner (W. Szymczakowski*). Na ogół dość pospolity, najliczniej występuje w Tatrach, gdzie sięga do piętra alpejskiego. Spotykany przeważnie na padlinie, rzadziej w gniazdach ssaków, dziuplach i jaskiniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901), Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916), Koszalin (Szymczakowski 1959b); Pojezierze Pomorskie (Schmidt C.O.F.G. 1839, Lentz 1879, Schmidt G. 1935, Szymczakowski 1959b); Puszcza Białowieska: okolice Hajnówki (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Nabagło 1974); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Szymczakowski W.*); Sudety Zachodnie (Kraatz 1852b, Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b), Góry Sowie (Szymczakowski W.*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Joseph 1868, Joseph 1869, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Pax i Maschke 1935, Szymczakowski 1959b), Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Szymczakowski W.*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Szymczakowski 1959b, Pawłowski J. 1967), Krynica koło Nowego Sącza (Szymczakowski W.*); Kotlina Nowotarska: Witów koło Zakopanego (Szymczakowski W.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924, Szymczakowski 1959b); Bieszczady: Połonina Caryńska (Szymczakowski W.*); Pieniny (Szymczakowski 1959b); Tatry (Kowalski K. 1955, Szymczakowski 1956, Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961, Łomnicki A. 1963, Majewski T. 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); «Prusy» (Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Kuhnt 1912, Szymczakowski 1959b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Sudety» (Kowalski K. 1955); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)