Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pteroloma forsstroeemii (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek borealno-górski, występujący w Fennoskandii aż do skrajnych prowincji północnych oraz wyspowo we wschodnich Alpach, górach Harcu, Turyngii, zachodniej Czechosłowacji, Sudetach i Karpatach. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Tatrach. Postacie dorosłe pokrojem ciała podobne do biegaczowatych z rodzaju Nebria Latreille żyją wśród wilgotnego mchu, otoczaków i żwiru na pobrzeżach górskich jezior, potoków, strumieni i rozlewisk. Wszędzie występują lokalnie, ale wtedy najczęściej gromadnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.