Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ecanus glaber (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek arktyczny o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany tylko z Syberii, północnej części Szwecji i kilku stanowisk w Finlandii. Mimo różnych doniesień w środkowej Europie z całą pewnością nie występuje (Horion 1949). Wszystkie wiadomości o występowaniu w Polsce błędne (M. Mroczkowski 1955), odnośne dane należy odnieść do gatunków z rodzaju Agyrtes Frölich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.