Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ecanus glaber (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek arktyczny o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany tylko z Syberii, północnej części Szwecji i kilku stanowisk w Finlandii. Mimo różnych doniesień w środkowej Europie z całą pewnością nie występuje (Horion 1949). Wszystkie wiadomości o występowaniu w Polsce błędne (M. Mroczkowski 1955), odnośne dane należy odnieść do gatunków z rodzaju Agyrtes Frölich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Skały Panieńskie Kulczyński W. 1873
KFP 5 Sudety Zachodnie Leder 1872
KFP 5 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859, Bach 1867, Letzner 1871, Letzner 1887, Leder 1872, Reitter 1885, Reitter 1885d, Reitter 1909, Schilsky 1888, Ganglbauer 1899, Kuhnt 1912
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1925, Hatch 1928
KFP 5 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Jakobson 1910, Kuhnt 1912
KFP 5 «Śląsk» Weigel 1806, Seidlitz 1874, Kraatz 1876, Jakobson 1910
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1910
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873