Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek bardzo rzadko i sporadycznie występujący na obszarach górskich i podgórskich, w środkowej Europie, Szwajcarii, Wogezach i Jurze we Francji, Wyżynie Piemonckiej, Alpach Julijskich oraz w Siedmiogrodzie. W Polsce jest nadzwyczaj rzadko spotykanym chrząszczem, znanym tylko z jednego stanowiska w Beskidach Zachodnich. Bez bliższej lokalizacji podany ze Śląska przed przeszło 130 laty przez F. Rendschmidta; wzmianka ta później bezkrytycznie powtarzana była przez innych autorów. Również ogólnikowo gatunek ten wykazany był z Sudetów. O występowaniu obecnie na wymienionych obszarach wątpią niektórzy autorzy (Horion 1949, Freude 1971). Chrząszcz prowadzi drapieżny sposób życia odżywiając się głównie ślimakami, niekiedy znajdowany jest na padlinie i gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: