Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Silpha (Silpha) carinata austriaca Otto, 1891
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek górski zasiedlający głównie strefę subalpejską w Alpach Wschodnich, Sudetach i Karpatach, ponadto notowany z gór w Turyngii i z Syberii. W Polsce znany jedynie z kilku stanowisk w Sudetach Wschodnich. Ogólnikowo wzmiankowany z Tatr (Freude 1971) prawdopodobnie na podstawie danych ze strony słowackiej. W Sudetach Wschodnich poławiany zarówno w dolinach (Kłodzko, Międzygórze), jak i prawie na szczycie Śnieżnika 1424 m n. p. ni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 5 Sudety Wschodnie Śnieżnik Polentz 1943
KFP 5 Sudety Wschodnie Grupa Śnieżnika Horion 1949
KFP 5 Sudety Wschodnie Międzygórze Mroczkowski M.*
KFP 5 Tatry Freude 1971
KFP 5 «Śląsk» Freude 1971
KFP 5 «Sudety» Horion 1951