Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Silpha (Silpha) oblonga Küster, 1851b
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski o ograniczonym zasięgu, rozmieszczony tylko w strefie alpejskiej w południowo-wschodniej części Karpat oraz w Alpach Transylwańskich. W Polsce w sposób pewny dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowo wykazany z Galicji prawdopodobnie na podstawie danych odnoszących się do Karpat ukraińskich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1910)