Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Silpha (Silpha) tyrolensis Laicharting, 1781
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski występujący w Pirenejach, Alpach i Karpatach. W Polsce notowany z kilku stanowisk w Sudetach przed przeszło 50 laty oraz ogólnikowo ze Śląska i Karpat. Omyłkowo wykazany z okolic Krakowa (M. Łomnicki 1886) na podstawie błędnego oznaczenia Silpha (Silpha) carinata carinata Herbst. Do tego gatunku odnoszą się również dane z Karpat i Galicji (Holdhaus i Lindroth 1939). Według A. Horiona (1949) wzmianki o występowaniu w Sudetach oparte są tylko na kilkakrotnych znaleziskach we wschodniej części tego obszaru (Altvater) po stronie czechosłowackiej. Z uwagi na brak okazów dowodowych trzeba odnośne dane z wymienionych obszarów uznać za nie sprawdzone. Zasiedla w górach strefę subalpejską i alpejską, najczęściej spotykany na pastwiskach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kuhnt 1912); Sudety Wschodnie: Śnieżnik (Reitter 1909), Nysa Kłodzka (Pax 1921); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Bach 1849, Zebe G. 1852, Letzner 1887, Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951); «Karpaty» (Jakobson 1910, Mroczkowski 1955)