Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Silpha (Phosphuga) atrata subparallela (Reitter, 1885d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek górski opisany z Kaukazu, znany dotychczas tylko z tego obszaru. Notowany również na początku bieżącego stulecia ze Śląska na podstawie jednego okazu obecnie nie istniejącego, a prawdopodobnie błędnie oznaczonego. Obecnie występowanie tego podgatunku na Śląsku jest kwestionowane (Horion 1949, Mroczkowski 1955).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Dolny Śląsk Nysa Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 5 «Śląsk» Schilsky 1909, Kuhnt 1912