Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Silpha (Ablattaria) laevigata Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od zachodniej Europy przez środkową i południową Europę aż do Kaukazu, ale prawie wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo spotykany. W Polsce znany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk, przy tym dane z okolic Warszawy wydają się bardzo wątpliwe. Bez bliższej lokalizacji notowany ze Śląska, o danych tych wątpią J. Gerhardt (1891e) i A. Horion (1949), ten ostatni wyklucza również występowanie tego gatunku w byłych Prusach. Zbadanie rozmieszczenia tego gatunku w Polsce jest szczególnie ważne, gdyż przez nasz kraj przebiega północna granica jego zasięgu. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kuntze i Noskiewicz 1938, Mroczkowski 1955, Szymczakowski 1960); Roztocze: Łabunie koło Zamościa (Szymczakowski 1973); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1917b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska południowo-zachodnia (Kuntze R. 1931c); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Sturm 1838, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Bach 1849, Zebe G. 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Mroczkowski 1955); «Śląsk Zachodni» (Kuntze i Noskiewicz 1938)