Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Necrodes (Necrodes) littoralis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek występujący w całej Europie, z wyjątkiem północnej części Fennoskandii wykazywany również z Kaukazu. W Polsce poławiany stosunkowo rzadko, przeważnie lokalnie, przy tym większość danych o występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego lub początku bieżącego stulecia. Występuje głównie na padlinie ssaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Hel i okolice Brischke 1888, Węgrzecki 1932
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku okolice Koszalina Lüllwitz 1916
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Stogi koło Gdańska, Jastarnia, Ustronie Morskie Mroczkowski M.*
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Szczecin Mroczkowski M.*
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1887, Tumm 1904, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Prüffer 1958
KFP 5 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Mroczkowski M.*
KFP 5 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Dolny Śląsk Bukowiec, Wrocisławice Mroczkowski M.*
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty koło Częstochowy Lgocki 1908
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków, Łobodno Mroczkowski M.*
KFP 5 Wyżyna Małopolska Klonów koło Miechowa, Krzyżanowice koło Pińczowa Mroczkowski M.*
KFP 5 Roztocze Panasówka koło Biłgoraja Tenenbaum 1913
KFP 5 Roztocze Florianka, Klemensów Mroczkowski M.*
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Beskid Zachodni Stary Żywiec Wachtl 1870
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1924
KFP 5 Beskid Wschodni Święciany Mroczkowski M.*
KFP 5 Bieszczady Mroczkowski 1971
KFP 5 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1955
KFP 5 «Pomorze» Herbst 1783
KFP 5 «Prusy» Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 5 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling i in. 1827, Reitter 1870, Kuhnt 1912
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 5 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Woj. Bydgoskie» Jurasz-Wąsowska 1960

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Silpha livida Herbst